eRačuni

Oddaja eRačunov poteka preko ponudnika SETCCE d.o.o.

Priklop storitve eRačuni:
  • kontaktirajte SETCCE d.o.o.
  • SETCCE ob prijavi obvestite, da oddajete račune v aplikaciji podjetja iNeta (brez stroškov priklopa)
  • po pridobitvi uporabniškega imena in gesla le to vpišite pod "Izdaja > Nastavitve"
  • pred prvo oddajo partnerju določite IBAN številko (šifrant Partnerjev > zavihek IBAN > ikona "Uvozi IBAN račune" ali ročno vnos)
  • IBAN račun, ki se uporablja za oddajo eRačunov mora biti naveden prvi v seznamu
  • vnesite fakturo in kliknite ikono "Pošlji eRačun"

Za pregled stanja pošiljanja eRačuna:
  • kliknite puščico za padajoči meni poleg ikone "Pošlji eRačun"
  • v padajočem meniju izberite opcijo "Status eRačuna"

© 2003-18 iNeta d.o.o. | Koroška cesta 31, SI-4000 Kranj | info@ineta.si | Pravno obvestilo
Powered by BravoCMS