Prilogoditve

Ikone programa (Windows namizje, Start menu)
 • grafična predloga logotipa v PNG formatu dimenzije 16x16px, 32x32px in 48x48px
 • ozadje ikone je lahko prozorno (transparenca)
 • vsebinsko se lahko posamezne ikone med seboj razlikujejo (napr. na ikonah z manjšo dimenzijo je manj grafičnih detajlov)

Ikone gumbov za izbiro oddaje fotografij in foto produktov
 • grafični predlogi v PNG formatu dimenzije 80x125px (širina x višina)
 • ozadje ikone je lahko prozorno (transparenca)

Pozdravna stran ob zagonu na delovni površini programa
 • klasična HTML spletna stran brez elementov Adobe Flash in okrnjeni CSS
 • stran se v programu prikazuje preko okrnjenega sistemskega Windows Internet Explorerja
 • stran ima lahko več podstrani in povezav na zunanje strani
 • stran je lahko statična (že zgenerirani HTML) ali dinamična (vsebino strani generira programski jezik - napr. PHP)
 • dinamične spletne strani lahko pridobijo podatke iz XML datoteke cenika
  Osvnovni podatki skupni fotografijam in foto produktom:
  - spletni naslov: http://epl.ineta.si/?id=<PhotoStudioID>&action=epa
  Fotografije:
  - spletni naslov: http://epl.ineta.si/?id=<PhotoStudioID>&action=epl
  - podatki o posameznem formatu so v veji PriceList\Formats\Format
  Foto produkti:
  - spletni naslov: http://epl.ineta.si/?id=<PhotoStudioID>&action=epa
  - podatki o produktih so v veji Albums\Album
  - podatki o variantah posameznega produkta (napr. št. strani) so v veji Albums\Album\Covers
 • stran lahko vsebuje povezave na operacije programa ali produkte (preko HTML A.href atributa)
  <a href="epl://imeUkaza">Tekst prikazan uporabniku</a>
 • ukazi
  epl://PictureOpen - okno za dodajanje slike
  epl://FolderOpen - okno za izbiro mape in dodajanje slik v mapi
  epl://OrderOpen - okno za odpiranje že shranjenjega naročila oz. foto produkta
  epl://OrderTracking - okno za spremljanje stanja že poslanih naročil
  epl://OrderPrices - okno prikaza cenika
  epl://ExitAction - zapiranje aplikacije
  epl://Options - okno z nastavitvami aplikacije
  epl://Help - prikaz pomoči 
  epl://About - okno z informacijami o aplikaciji
  epl://Lang<ID> - sprememba jezika, kjer ID predstavlja znakovno kodo (EN,BS,HR,SR,SL)
  epl://ProductGroup#<ime> - prikaz vseh produktov skupine s podanim parametrom naziva (napr. epl://ProductGroup#Koledarji)
  epl://Product#<ID> - izbira produkta s šifro <ID> (napr. epl://Product#4)
  
  .
   

© 2003-18 iNeta d.o.o. | Koroška cesta 31, SI-4000 Kranj | info@ineta.si | Pravno obvestilo
Powered by BravoCMS